კურორტი / საბაგიროები
კურორტი
ტიპი
საბაგირო
ტევადობა
ზედა და ქვედა სადგურები
სტატუსი
ზანკა
8
2024 - 1724
ჭანჭახი
6
2364 - 2014
ბორანო
1
1812 - 1807
განახლება 07/11/2017
Live
ინფორმაცია
პირდაპირ
რეჟიმში
-5°
2500m
900km
Live Camera
ტრასები
საბაგირო