კონტაქტი
საქართველოს მთის კურორტები 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 
კოსტავას ქ. 70, თბილისი, საქართველო 
საინფორმაციო ცენტრი: + (99532) 205 12 21
*
* გთხოვთ შეავსოთ აუცილებლად შესავსები ველი
Live
ინფორმაცია
პირდაპირ
რეჟიმში
-5°
2500m
900km
Live Camera
ტრასები
საბაგირო