კურორტი / მარშრუტი
კურორტი
მანქანით მგავრობა:
თბილისი-ბორჯომი-ახალციხე-გოდერძი: 252 კმ. / 2,50 სთ.
ბათუმი-გოდერძი: 103 კმ / 2,45 სთ.
ქუთაისი-ხაშური-გოდერძი: 254 კმ / 3,30 სთ.
Live
ინფორმაცია
პირდაპირ
რეჟიმში
2500m
900km
Live Camera
ტრასები
საბაგირო