კურორტი / საბაგიროები
კურორტი
ტიპი
საბაგირო
ტევადობა
ზედა და ქვედა სადგურები
სტატუსი
ზანკა
8
2024 - 1724
ჭანჭახი
6
2364 - 2014
განახლება 20/07/2016
Live
ინფორმაცია
პირდაპირ
რეჟიმში
2500m
900km
Live Camera
ტრასები
საბაგირო