ამინდი
საბაგირო
ტრასები
Live
რუკა
სასტუმრო
ზამთარი
გაზაფხული
ზაფხული
შემოდგომა
Live
ინფორმაცია
პირდაპირ
რეჟიმში
14°
2500m
900km
Live Camera
ტრასები
საბაგირო